Bibliotheek-Infopunt

Je kunt met je klas op bezoek komen om kennis te maken met de diensten van de bib. Centraal staan leesbevordering en het bevorderen van informatiegeletterdheid.

Er is een aangepast programma voor elke klas en elk leerjaar. De doelstellingen zijn afgestemd op de eindtermen.


Ook naar aanleiding van bepaalde activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Jeugdboekenmaand of een tentoonstelling, kan een bezoek gepland worden.


Een rondleiding kan zowel in de hoofdbib als in de wijkbibliotheken, na afspraak met de bib (minimum 3 weken op voorhand aanvragen)