Leerkracht

Voor leerkrachten (of student lerarenopleiding) hebben we een groot aanbod.

Je kunt met je klas de bib op regelmatige basis of éénmalig bezoeken om boeken te ontlenen, een rondleiding te krijgen of een bibspel te spelen. Op aanvraag kun je een pasje krijgen waarmee je méér jeugdboeken voor een langere tijd kunt ontlenen.

Multipas met speciale uitleenvoorwaarden

Als kleuterleid(st)er of leerkracht (of student lerarenopleiding) kun je met dit lenerspasje voor de lagere school 20 boeken voor 6 weken ontlenen. Ga je naar verschillende wijkbibliotheken, dan kunnen er maximum 50 boeken op. Van themaboeken (vb. Kerstmis, Sinterklaas, Grootouders, ...) mag maximum 1 exemplaar ontleend worden.

Enige voorwaarde is dat je zelf ingeschreven bent als lid van de bib en dat je het aanvraagformulier hebt ingevuld.

Bibliotheekbezoeken met ontleningen

Leerkrachten kunnen de bibliotheek samen met hun klas bezoeken om de leerlingen boeken te laten ontlenen. De boeken kunnen ontleend worden met een klaskaart of een individueel pasje per kind. De bezoeken vinden plaats op vooraf afgesproken tijdstippen (om de 3 weken, om de maand, ...) Deze klasbezoeken kunnen zowel in de hoofdbibliotheek in Oostkamp of in één van de wijkbibliotheken.

Rondleidingen

Je kunt met je klas op bezoek komen om kennis te maken met de diensten van de bib. Centraal staan leesbevordering en het bevorderen van informatiegeletterdheid. Er is een aangepast programma voor elke klas en elk leerjaar. De doelstellingen zijn afgestemd op de eindtermen.
Ook naar aanleiding van bepaalde activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Jeugdboekenmaand of een tentoonstelling, kan een bezoek gepland worden.
Een rondleiding kan zowel in de hoofdbib als in de wijkbibliotheken, na afspraak met de bib (minimum 3 weken op voorhand aanvragen)

De bib-catalogus toegelicht

Kinderen kunnen handig omspringen met alle digitale snufjes, maar relevante informatie zoeken en vinden blijft vaak een struikelblok.
Aan de hand van oefeningen toont de bibliotheekmedewerker de kinderen van het 5e of 6e leerjaar hoe de bibliotheekcatalogus werkt. We vragen ook input van de leerkracht (een algemeen thema, een onderwerp van WO, ...) zodat we de oefeningen kunnen aanpassen.
Deze toelichting duurt maximum 1 lesuur en kan doorgaan in alle scholen met internetverbinding of in de bibliotheek zelf (vanaf januari 2019), na afspraak met de bib (minimum 3 weken op voorhand vragen)
 

Kamishibai

Kamishibai is een Japans verteltheater met grote vertelplaten. In het theatertje komen prentenboeken tot leven.
Op aanvraag komt een bibliotheekmedewerker naar de school met een kamishibai-voorstelling of de voorstelling is in de bib zelf.
Onze kamishibai-voorstellingen zijn bestemd voor de 2e en 3e kleuterklas en het 1ste leerjaar. Dit kan bijvoorbeeld kaderen in een activiteit met grootouders/ouders en kan gekoppeld worden aan een bibliotheekbezoek door de kleuters (eventueel met grootouders/ouders)
De voorstelling moet minimum 3 weken op voorhand aangevraagd worden.