Boek
Nederlands

Antwerpen : onvoltooide stad : ontwikkeling tussen droom en daad

Christian Leysen (auteur)

Antwerpen : onvoltooide stad : ontwikkeling tussen droom en daad

Beschrijving van de ontwikkeling van de stad door de eeuwen heen en de plannen voor het Antwerpen van de 21e eeuw.
Titel
Antwerpen : onvoltooide stad : ontwikkeling tussen droom en daad
Auteur
Christian Leysen
Taal
Nederlands
Uitgever
Tielt: Lannoo, 2003
207 p. : ill.
ISBN
90-209-5341-9

Besprekingen

Antwerpen heeft talrijke gezichten en aspecten. Het was wereldhandelsstad in de 16e eeuw, maar ook ernaast had en heeft het vele boeiende momenten. Dit boek biedt enerzijds een overzicht van de geschiedenis van de stad en de haven van de Sinjoren, en anderzijds stelt het heel wat projecten en plannen voor die voor Antwerpen gemaakt, maar niet (of nog niet) gerealiseerd zijn. Daarbij krijgen natuurlijk ook de talrijke nooit gerealiseerde, maar tot de verbeelding sprekende ontwerpen voor bruggen over de Schelde de aandacht. De laatste hoofdstukken zijn gewijd aan het huidige beleid voor Antwerpen: het zoomt bv. in op het mobiliteitsplan, het structuurplan en wedstrijdplannen voor bepaalde stadsdelen. Ook deskundigen die op een of andere manier met de stad verbonden zijn, zoals Luc Deleu, Bob van Reeth, Winy Maas of Willem-Jan Neutelings, krijgen het woord. Tot slot wordt geëindigd met een soort toekomstwens voor de stad. Bilbao en Barcelona worden daarbij als voorbeeld gesteld, wegens d…Lees verder
Hoe heeft de stad Antwerpen zich in de loop der eeuwen ontwikkeld en hoe dient de Scheldestad er in de toekomst uit te zien? Welke plannen zijn er gemaakt (en niet of half gerealiseerd)? Op deze vragen probeert stadsbestuurder Christian Leysen een antwoord te geven. Het verleden van de stad komt uitgebreid aan bod, inclusief allerlei onuitgevoerde utopieën. Er is veel aandacht voor het hedendaagse Antwerpen, onder meer door interviews met gerenommeerde (voornamelijk Nederlandse) architecten. Bruggen spelen daarin een speciale rol: moet de stad met de rug naar de Schelde blijven liggen of moet een (beeldbepalende, zie Rotterdam) verbinding tot stand worden gebracht? Het boek is een prikkelend voorbeeld van vroeger en hedendaags denken over ruimtelijke ordening, een in België lang verwaarloosd beleidsterrein. Het is schitterend en kleurrijk geïllustreerd met foto’s (zoals een mistige stad op de omslag), prenten, schetsen enz. Vooral bedoeld voor geografen, planologen en mensen die inter…Lees verder

Over Christian Leysen

Christian Leysen (Wilrijk, 4 augustus 1954) is een Belgische zakenman en politicus voor Open Vld. Christian Leysen is zeer actief in het Belgische bedrijfsleven. Hij is de zoon van André Leysen en broer van Thomas Leysen, voormalig CEO van Umicore.

Loopbaan

Hij behaalde in 1976 het diploma van licentiaat in de Rechten en handelsingenieur aan de Vrije Universiteit Brussel.

Christian Leysen startte zijn loopbaan in 1976 bij Arthur Andersen & Co, een internationale consultantbedrijf. In 1981 vervoegde hij de GIB Group, waar hij verantwoordelijk was voor logistiek en organisatie binnen de commerciële directie hypermarkten.

In 1984 richtte hij Xylos op, een softwarebedrijf. In 1989 nam hij het beheer over van de Antwerpse rederij Ahlers en breidde deze uit tot een bedrijf dat logistieke en maritieme diensten aanbiedt. In 1994 bracht hij Ahlers terug in private handen door een buy-out-operatie van Stinnes AG (Mülheim)…Lees verder op Wikipedia